Mekverken Tool tar över verksamheten i Bergströms Mekaniska

– genom affären förstärks Affärsområde Industris kompetens och kapacitet

KB18-företaget Mekverken Tool AB tar över verksamheten i Aktiebolaget J E Bergström Mekaniska Verkstad som inledde konkurs i april. Bergströms Mekaniska drivs vidare av samma medarbetare, unders samma namn, i samma lokaler och med i stort sett samma maskiner som idag. Som en del av KB18s affärsområde industri får Bergströms Mekaniska och dess medarbetare möjlighet att ta nästa steg i sin utveckling och tillsammans med Mekverken Tool, Laxwelds, KS Industriservice och Däldens Mekaniska.

Genom att koordinera fem separata affärsenheters produktion, försäljning, ekonomistyrning och uppföljning förenar KB18:s affärsområde Industri det lilla företagets flexibilitet med det stora företagets förmåga att ta större och mer komplexa jobb. På så sätt skapas än mer värde för kunderna. 

– Bergströms Mekaniska har varit en uppskattad samarbetspartner till Mekverken Tool under många år. För oss blir det här ett viktigt tillskott i en tid då vi behöver fler medarbetare och mer maskintid. Bergströms Mekaniska är också erkänt duktiga inom slipning vilket kompletterar affärsområdets övriga verksamheter på ett bra sätt, säger Mikael von Elern, chef för KB18:s affärsområde Industri och vd för Mekverken Tool.

Fröviföretaget Bergströms Mekaniska gör insatsvaror med hög förädlingsnivå till namnkunniga svenska industriföretag. I samband med investeringen i maskinpark och inventarier som tas över av konkursboet tecknar Mekverken nytt avtal med fastighetsägaren och 6 medarbetare, därmed säkras den fortsatt drift och arbetstillfällen i Frövi. Möjligheterna är stora att optimera verksamheten för ökad lönsamhet med de erfarenheter och den kunskap som finns inom KB18. Bergströms går för fullt och redan nu finns behov av att rekrytera ytterligare två medarbetare.

– Vi ser fram emot att får fortsätta att driva verksamheten vidare som en del av KB18:s affärsområde Industri. Orderstocken och beläggningen är bra och med en kompetent och långsiktig ägare som vill satsa kan det här bli riktigt bra, säger Johan Johansson, verkstadschef för verksamheten i Frövi.]

Tillskottet av kapacitet i Bergströms Mekaniska gör affärsområde Industri ännu starkare som partner till de stora svenska industriföretagen. För kunden innebär det färre kontaktytor och möjlighet att få än mer färdiga produkter. Tillsammans kan företagen i KB18:s affärsområde Industri göra mer för fler kunder, med ett större utbud av produkter och kompetenser.

För ytterligare information;

Mikael von Elern, vd för Mekverken, partner i KB18 Företagsförädling och chef för dess affärsområde Industri, tel: 073423 65 01, epost: mikael.vonelern@kb18.se

Läs mer om Mekverken på www.mekverken.se, Laxweld på www.laxweld.se, KS Industriservice på www.ksindustriservice.com, Däldens Mekaniska på www.daldensmek.se, Bergströms Mekaniska på www.jebergstrom.se och om KB18 Företagsförädling på www.kb18.se.

Dela

Kontakta oss

Bolag med totalansvar för produktionsverktyg, automatisering/mekanisering av produktionsliner och mekaniska komponenter.

Öppetider

Öppetider
Mån till Fred 08.00 - 17.00

Här hittar du oss

Besöksadress: Lassånavägen 3, Laxå Postadress: Box 91, SE-695 22 Laxå, Sweden
info@mekverken.se
Tel: +46 584-44 41 80
Fax: +46 584-44 41 99

Kontakta oss

Besöksadress: Lassånavägen 3

Postadress: 695 32 Laxå

E-post: info@mekverken.se 

Tel: +46 584-44 41 80

Peter
Söderström

E-post: peter.soderstrom@mekverken.seTel: +46 584 44 41 90Mobil: +46 70-545 25 49

Stefan
Kumlin

E-post: stefan.kumlin@mekverken.se

Tel: +46 584-44 41 81 

Mobil: +46 70-621 26 00 

Mikael
von Elern

E-post: mikael.vonelern@mekverken.se 

Tel: +46 584-44 41 85

Mobil: 073 423 65 01