Mekverken Tool tar över verksamheten i Bergströms Mekaniska

– genom affären förstärks Affärsområde Industris kompetens och kapacitet KB18-företaget Mekverken Tool AB tar över verksamheten i Aktiebolaget J E Bergström Mekaniska Verkstad som inledde konkurs i april. Bergströms Mekaniska drivs vidare av samma medarbetare, unders samma namn, i samma lokaler och med i stort sett samma maskiner som idag. Som en del av KB18s affärsområde […]

Mikael
von Elern

Kontakta oss

Besöksadress: Lassånavägen 3

Postadress: 695 32 Laxå

E-post: info@mekverken.se

Tel: +46 584-44 41 80